top of page

Behandling av personuppgifter med anledning av GDPRs ikraftträdande den 25maj 2018

Vi behöver spara och behandla personuppgifter, så som namn, adress, e-post, försäkringsnummer/personnummer, eventuell korrespondens och betalningshistorik. Utöver de uppgifter som lämnas kan vi även inhämta personuppgifter från tredje part, så som offentligt register och kreditupplysning.

Syftet är att kunna fastställa identitet, att offerera, att fakturera, att utfärda uppläggningsavtal för båt, att hantera inköp/leverans, att hantera reklamations-och garantiärenden och betalning och bokföring.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter är ett samtycke eller avtal. Uppgifterna kommer att sparas fram tills att kundförhållandet upphört.

De personuppgifter vi behandlar delas med Almedahls Båtvarv AB. Vi kan även komma att dela  personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra personuppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Almedahls Båtvarv AB

bottom of page